CBF-Erkenningspaspoort

Hospice Huizen

Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase van de gasten en hun naasten.

Dit willen we oplossen

Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven: de palliatieve zorg is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het leven tijdens de laatste levensfase van de gasten en het bevorderen van het persoonlijk welbevinden van de gasten.

Dit is waar we trots op zijn

In Hospice Huizen worden mensen, een veilige en warme plaats geboden die past bij de persoonlijke wens en behoefte. Iedereen is welkom in het hospice, ongeacht de levensovertuiging.

Medewerkers

1,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

90

Erkend sinds

01 september 2018

Sector

Welzijn

Doelgroep

Chronisch zieken

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 223.572

Hospice Huizen kan alleen bestaan bij voldoende draagvlak en bekendheid in de Huizer gemeenschap en in die van de omliggende gemeentes. Hospice Huizen beschrijft in zijn PR‐plan hoe het hospice zijn naamsbekendheid wil creëren bij de inwoners van Huizen en omliggende gemeentes.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 193.701

  1. Hospice Huizen is een plek van barmhartigheid waar de gasten en hun naasten op een liefdevolle, waardige en bewogen wijze worden bijgestaan.
  2. Het probeert de sfeer/cultuur van ‘thuis’ te benaderen en wil zorg van hoge kwaliteit bieden.
  3. Vrijwilligers vormen de spil van het hospice waarbij professionals alle noodzakelijke medische, psychosociale en pastorale zorg verrichten.
  4. Stichting Vrienden van Hospice Huizen zal actief zijn in fondswerving en het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor het hospice.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 346.076

Onze inkomsten zijn gebaseerd op bijdragen van plaatselijke kerken, giften van particulieren, bijdragen van gasten en subsidie palliatieve zorg van het Ministerie van VWS.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?