CBF-Erkenningspaspoort

HoverAid Nederland

Met behulp van hovercraft ontwikkelings- en noodhulp brengen bij mensen die wonen in gebieden waar geen auto, boot of vliegtuigje kan komen.

Dit willen we oplossen

Onbereikbare mensen bereiken met hulp: drinkwater, sanitatie, gezondheidszorg, voorlichting, onderwijs, gedragen door het evangelie van Jezus.

Dit is waar we trots op zijn

In eerste 15 jaar kon HoverAid meer dan 50 duizend mensen van ontwikkelingshulp voorzien die daarvoor nooit hulp hadden gekregen omdat andere organisaties en de eigen overheid hen niet konden bereiken.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

70

Erkend sinds

01 november 2022

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 91.019

Nog meer mensen bereiken met behulp van hovercraft die andere organisatie niet kunnen bereiken, zodat ook zij toegang krijgen tot schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidzorg, sanitatie, voorlichting.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 87.803

  1. Hovercraft inzetten om andere organisaties toegang te geven tot mensen die deze organisaties nu niet kunnen bereiken.
  2. HoverAid verleent zelf hulp aan onbereikte mensen als er geen andere organisaties de nodige hulp kunnen leveren.
  3. Samenwerking zoeken met andere organisaties die logistieke hulp verlenen met helicopters en vliegtuigjes die veel duurder in gebruik zijn.
  4. Voorlichting geven aan bestaande en nieuwe donateurs en geïnteresseerden over het doel en de werkwijze van Hoveraid.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 97.637

Hoveraid heeft een netwerk van trouwe donateurs in Nederland, UK, en Frankrijk en ontvangt steun van diverse stichtingen in deze landen. Daarnaast runt het een commerciële garage en vervoert het toeristen in Madagascar tegen betaling.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?