CBF-Erkenningspaspoort

Huidfonds

Het Huidfonds zet zich vol passie in om huidaandoeningen te verminderen en het leven met een huidaandoening te verbeteren.

Dit willen we oplossen

Je huid heeft grote impact op hoe je je voelt en hoe je wordt gezien. Veel mensen lijden onder hun huidaandoening. Daarom zetten wij in op preventie, onderzoek, zorg en kwaliteit van leven.

Dit is waar we trots op zijn

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort en het aantal mensen met huidkanker groeit explosief. In het kader van #StopHuidkanker! mogen we de landelijke huidkankercampagne van het ministerie van VWS uitvoeren. Daarnaast zijn we ook erg trots op onze www.Huidhelden.nl.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

12 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 131.117

(1) Huidaandoeningen voorkomen (2) Het bestrijden van huidaandoeningen (3) Verbeteren van de zorg aan mensen met een huidaandoening (4) Vergroten acceptatie van de huid die ‘anders’ is. Hoewel huidkanker een speerpunt is, beperken we ons niet tot deze huidaandoening.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 104.730

  1. Zonnetjesweek is een RIVM-erkende campagne voor de kinderopvang. Mede dankzij ambassadeurs als Ernst & Bobbie En De Rest een groot succes.
  2. Met www.smeerinstructies.nl beogen we dat door de arts voorgeschreven crèmes goed worden gesmeerd voor optimaal resultaat (verbeteren zorg).
  3. Betrouwbaarheid is key. Daarom is de Nederlandse vereniging van dermatologen (NVDV) onze inhoudelijke partner en werken we samen met experts
  4. Samen met de NVDV organiseren we de Psoriasiscampagne. Het doel: mensen met psoriasis stimuleren om zich te verdiepen in behandelingen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 216.325

Donateurs, nalatenschappen, en sponsoring van bedrijven. Voor de meerjaren campagne huidkankerpreventie hebben we een subsidie ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?