CBF-Erkenningspaspoort

Hulp voor Helden

Welzijn van militair/veteraan/thuisfront; erkenning, waardering en steun voor hen die zich inzetten voor onze vrede, vrijheid en veiligheid.

Dit willen we oplossen

Als wij als samenleving aan anderen vragen om offers te brengen voor onze gezamenlijke vrede, vrijheid en veiligheid dan moeten wij deze offers erkennen, waarderen en steunen. Daar waar dit in het gedrang komt of ontbreekt, daar zetten wij ons in.

Dit is waar we trots op zijn

Elke samenleving ontwikkelt steeds nieuwe wensen en behoeften. Voor een deel zal zij daarin zelf voorzien, maar voor een deel niet. Al bijna 150 jaar zetten wij ons succesvol in voor dat deel van het welzijn van militairen/ veteranen/ thuisfront, waarin (nog) niet wordt voorzien.

Medewerkers

2,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 december 2016

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 420.329

We streven naar een situatie waarin militairen, veteranen en hun thuisfront zich door hun omgeving gezien, gewaardeerd en gesteund voelen. Vanaf hun allereerste opleiding tot aan het verlaten van de dienst én alle jaren daarna.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 250.338

  1. Met vaste projecten als Veteranenhond, MissionKit en Nuldelijns ondersteuning bij Echos Homes, voorzien wij in directe steunbehoefte.
  2. We zoeken actief de (tijdelijke) samenwerking met bestaande (kleinschalige) initiatieven om krachten te bundelen.
  3. We initiëren en stimuleren activiteiten waarmee de trots van militairen, veteranen en thuisfront actief kan worden aangewakkerd.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 376.040

Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door onze particuliere donateurs (vaste en eenmalige giftgevers), zakelijke sponsors en kerken. Indien beschikbaar, aangevuld met subsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?