CBF-Erkenningspaspoort

Humanistisch Verbond

Het bevorderen van Zelf Denken Samen Leven zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak.

Dit willen we oplossen

Het Humanistisch Verbond staat voor het bevorderen van menselijke waardigheid en biedt een thuis aan nieuwe vrijdenkers. Het Verbond is agendasettend als het gaat om het bevorderen van zelfbeschikking, ook in kwetsbare situaties. Het verbond biedt ook inspiratie bij levensvragen.

Dit is waar we trots op zijn

a. Aandacht in asielzoekerscentra voor vrijheid van godsdienst en ongeloof; b. Campagne over vrijheid om te beslissen over leven, liefde en dood

Medewerkers

18,1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2001

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

9 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 3.640.969

Een bijdrage te leveren aan de emancipatie van nieuwe vrijdenkers en politieke aandacht vragen om blasfemiewettten op te heffen. Als het gaat om menselijke waardigheid vragen we aandacht voor oa een waardig levenseinde en de betekenis van mensenrechten in dagelijkse omgangsvormen

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.858.630

  1. Jaarlijks aandacht voor het internationale Freedom of Thought rapport, waarin de vervolging van ongelovigen in kaart wordt gebracht.
  2. Geestelijke verzorging bij Justitie, Defensie en de zorg. Met daarbinnen bijvoorbeeld aandacht voor moral injury.
  3. Campagnes over mensenrechten als moreel handvest.
  4. Cursussen en andere evens over wat het betekent om mens te zijn in deze tijd.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 6.309.642

Ledencontributie, nalatenschappen, schenkingen, donaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?