CBF-Erkenningspaspoort

Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Dit willen we oplossen

Voor mensen die tijdelijk niet de juiste mogelijkheden hebben om hun leven op eigen kracht in te richten is Humanitas er; om hen een steuntje in de rug te geven en daarmee de gereedschappen aan te reiken waarmee ze zelf hun problemen kunnen aanpakken.

Dit is waar we trots op zijn

Uit intern onderzoek blijkt dat de vrijwilliger een positieve impact heeft op de zelfredzaamheid van deelnemers. Respondenten geven aan dat ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp en advies en zeggen meer dingen zelf op te kunnen lossen door hulp van vrijwilligers.

Medewerkers

276

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

23004

Erkend sinds

01 juli 2005

Sector

Welzijn

Doelgroepen

14 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 28.820.361

Uit onderzoek blijkt dat het werk van Humanitas mensen zelfredzamer maakt, een grote preventieve werking heeft op beroepsmatige hulpverlening, kans op terugval vermindert en zwaardere (beroepsmatige) hulpverlening voorkomt.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 24.153.211

  1. Humanitas biedt met verschillende activiteiten ondersteuning op het gebied van Thuisadministratie, Armoede en Schulden
  2. Humanitas biedt met verschillende activiteiten ondersteuning op het gebied van Opvoeden en Opgroeien
  3. Humanitas biedt met verschillende acitiviteiten ondersteuning op het gebied van Eenzaamheid en Verlies

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 29.897.360

Het grootste deel van onze inkomsten bestaat uit (gemeentelijke) subsidies. Een substantiële bijdrage ontvangen wij van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast ontvangen we steun van de Vriendenloterij, een groot aantal vermogens- en institutionele fondsen, leden en donateurs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?