CBF-Erkenningspaspoort

In de Rechte Straat

Deel de vreugde van het Evangelie

Dit willen we oplossen

IRS wil de vreugde van het Evangelie delen met (geseculariseerde) rooms-katholieke medemensen die op zoek zijn naar ware vrede met God. IRS doet dit vanuit de rijkdom van het Evangelie zoals dit in de Reformatie is herontdekt.

Dit is waar we trots op zijn

Goed lopende projecten waarin de ontvangers getuigen dat de middelen die IRS ter beschikking heeft gesteld voor hen van blijvende waarde zijn.

Medewerkers

2,2

Actief gebied

6 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2017

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 387.233

Dat mensen werkelijk gaan ontdekken wat de betekenis van genade is zoals dat met de Reformatie door Luther is herontdekt.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 335.018

  1. Projecten binnen Europa gericht op de (geseculariseerde) rooms-katholieke naaste.
  2. Toerusting van gemeenten en evangelisatiecommissies, bijvoorbeeld met het Kenniscentrum van IRS
  3. Bezinning op de kernthema's van de Reformatie

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 383.447

Donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Tevens ontvangen wij collectegelden van kerken (incl. diaconieën)

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?