CBF-Erkenningspaspoort

International China Concern

Liefde, hoop en mogelijkheden bieden aan kinderen met een beperking en een eind maken aan kindverlating door families bijeen te houden.

Dit willen we oplossen

Verstoting en gebrek aan verzorging van gehandicapte kinderen in China.

Dit is waar we trots op zijn

Kinderen die we redden van de dood hebben zich ontwikkeld hebben tot zelfstandige en zelfverzekerde jongvolwassenen. Families die in uitzichtloze situaties zaten, blijven bij elkaar dankzij onze ondersteuning.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

China

Vrijwilligers

10

Erkend sinds

01 januari 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2021)

€ 104.080

Acceptatie en integratie van de gehandicapte kinderen in de Chinese maatschappij. Zoveel mogelijk zelfredzaam maken waar mogelijk en de kinderen blijven verzorgen die 24 uur opvang en verzorging nodig hebben. Families ondersteunen die een kind met een beperking hebben.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2021)

€ 84.093

  1. Permanente opvang, zorg, therapie en ontwikkeling bieden aan kinderen die niet meer in hun natuurlijke familie leven.
  2. Families ondersteunen en zorg, therapie en ontwikkeling bieden, waardoor zij hun gehandicapte kind zelf kunnen grootbrengen.
  3. Jongeren trainen op beroeps- en levensvaardigheden, waardoor zij zo zelfstandig mogelijk kunnen worden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2021)

€ 113.446

Particulieren kunnen eenmalige donaties doen of worden kindsponsor en/of familiepartner. Kerken, bedrijven en andere organisaties geven algemene giften op eigen initiatief of aan een specifieke giftvraag.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?