CBF-Erkenningspaspoort

It Fryske Gea

zorgen dat de natuur in Fryslân beschermd en behouden wordt

Dit willen we oplossen

bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in de Fryslân

Dit is waar we trots op zijn

- het in beheer hebben van en daardoor bescherming bieden aan ruim 20.650 hectare natuurterrein in Fryslân. - een groot draagvlak, zich uitend in de steun van meer dan 36.000 leden. Eén op de 7 huishoudens in Fryslân is lid van It Fryske Gea

Medewerkers

63

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

350

Erkend sinds

01 juli 2001

Sector

Natuur en milieu

Doelgroep

Natuurgebieden

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 13.127.000

versterken en verduurzamen biodiversiteit

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 12.512.000

  1. beheer en onderhoud van natuurgebied
  2. draagvlak verwerven voor natuurbescherming
  3. projecten uitvoeren voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding natuurareaal
  4. fondsen werven voor realisatie van onze doelstellingen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 11.256.000

Subsidies; voor o.a. natuurbeheer, openstelling van terreinen e.d. Inkomsten uit eigen exploitatie; zoals pacht terreinen en verhuur objecten. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij Fondsenwerving; donateursinkomsten, giften, nalatenschappen en sponsoring

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?