CBF-Erkenningspaspoort

IT4Kids

IT4Kids geeft kinderen een structurele sportkans die dat door financiële of fysieke uitdagingen niet hebben.

Dit willen we oplossen

1 op de 8 kinderen in Nederland mist de kans door financiële beperkingen om te sporten en 97% in de aandachtwijken beweegt te weinig. 70% van de kinderen met een fysieke handicap geeft aan eenzaam te zijn. Samen creëren wij (sport)kansen, zodat kinderen #skills4life ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

Door afgeschreven hardware van bedrijven in te zamelen kunnen wij projecten van goede doelen ondersteunen. IT4Kids heeft 11 projecten ondersteund om kinderen uit de doelgroep een sportkans te kunnen geven. Dit zijn 7500 structurele sportkansen met 21.823 ingezamelde devices.

Medewerkers

2,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

3

Erkend sinds

01 juli 2021

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 962.597

In 2030 willen wij dat alle kinderen die (om fysieke of financiële redenen) niet kunnen sporten, de kans hebben om te kunnen participeren in sport.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 550.278

  1. Awareness creëren voor 2 belangrijke aandachtspunten: Sport & Bewegen en het Milieu, de circulaire IT.
  2. Samenwerking met 11 vaste goede doelen met projecten die kinderen een structurele (sport)kans geven.
  3. Binden aan en verdiepen van samenwerkingen met goede doelen en het netwerk.
  4. Bedrijven activeren om hardware te doneren en het organiseren van (fundraising) evenementen met voorlichting over IT4Kids.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.054.380

IT4Kids ontvangst haar baten voornamelijk uit het bedrijfsleven via (hardware)donaties, eigen fondsenwervende activiteiten, zoals het jaarlijkse fundraising gala en kleine particuliere donaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?