CBF-Erkenningspaspoort

IUCN NL

IUCN NL werkt aan wereldwijd veiligstellen van natuur als de basis voor al het leven op aarde.

Dit willen we oplossen

het wereldwijde verlies van biodiversiteit.

Dit is waar we trots op zijn

Al ruim 20 jaar stellen we met ons Landaankoopfonds natuurorganisaties overal ter wereld in staat om belangrijke stukken natuur te kopen met als doel het uitbreiden, verbinden en veiligstellen van leefgebied voor bedreigde soorten.

Medewerkers

27,2

Actief gebied

27 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2005

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 7.711.310

Met nieuwe internationale programma's zetten we in op het duurzaam en inclusieve beheer van tropische bossen, het tegengaan van boscriminaliteit en het verbeteren van de territoriale rechten van inheemse volkeren.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 7.051.704

  1. Het beschermen van bedreigde soorten en hun leefgebieden.
  2. Het veiligstellen van de diensten die de natuur levert, zoals klimaatbestendigheid, voedselzekerheid en watervoorziening.
  3. Natuurbeleid: wij verbinden Nederlands beleid met natuur en mens wereldwijd.
  4. Wij ondersteunen lokale maatschappelijke organisaties en de inheemse gemeenschappen om zichzelf en de natuur te beschermen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 7.543.379

IUCN NL verkrijgt haar financiering grotendeels uit meerjarige projecten. Anders dan veel andere goede doelen heeft IUCN NL geen donateurs of andere vaste inkomsten uit fondsenwerving. Uitzondering hierop zijn de private donoren die bijdragen aan ons Landaankoopfonds.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?