CBF-Erkenningspaspoort

IVN Natuureducatie

IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.

Dit willen we oplossen

De kloof tussen tussen mens en natuur wordt groter. Kinderen zitten 5 uur per dag achter een scherm. Stedelijke gebieden worden gekenmerkt door (lucht)vervuiling en verstening. Klimaatverandering bedreigt miljoenen en de biodiversiteit is de afgelopen 100 jaar met 70% afgenomen.

Dit is waar we trots op zijn

Met een landelijke organisatie bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers bereiken we jaarlijks honderdduizenden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes beleven we samen hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.

Medewerkers

158,8

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

7083

Erkend sinds

01 januari 2007

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 17.962.096

We streven naar een wereld waar het contact tussen mens en natuur weer vanzelfsprekend is. IVN is ervan overtuigd dat als mensen daadwerkelijk door de natuur geraakt worden, ze er beter voor willen zorgen, dat ze gezonder en gelukkiger worden en zich duurzamer gaan gedragen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 16.962.254

  1. We streven naar een (be)leefwereld waarin natuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk (kinder)leven.
  2. IVN streeft naar een ‘groene revolutie’ waarin mensen de natuur gaan gebruiken om gezond te blijven of beter te worden.
  3. IVN wil bijdragen aan een wereld waarin mensen natuurlijke tuinen hebben en samen de wijk, schoolpleinen en zorginstellingen vergroenen.
  4. IVN wil als dé natuuropleider mensen bereiken via de Nationale Parken, recreatieondernemers en de dagelijkse activiteiten van de afdelingen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 17.607.240

IVN Natuureducatie is trots beneficient van de Nationale Postcodeloterij. Naast contributies en donaties van particulieren en bedrijven ontvangen wij middelen van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten voor ons werk.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?