CBF-Erkenningspaspoort

IZB

‘Wij staan voor zending in Nederland. Wij geloven dat zending Gods eigen werk is. We willen Zijn boodschap helpen verspreiden.

Dit willen we oplossen

‘Het meest onmenselijke wat je een mens kunt aandoen is hem of haar het evangelie te onthouden in de existentiële crises van zijn of haar leven’, zei de theoloog J. Verkuyl ooit. Het is onze passie dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn dankbaar voor kerkelijke gemeenten die de missionaire roeping verstaan; voor gemeenteleden die in woord en daad Jezus navolgen, voor prille geloofsgemeenschappen waarin mensen het evangelie delen, voor mensen die tot geloof komen.

Medewerkers

33,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2005

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 2.858.333

Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. We zien niets liever dan dat mensen het bevrijdende evangelie van Jezus Christus ontdekken, Hem gaan volgen in hun dagelijks leven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 2.316.203

  1. We ondersteunen kerkenraden en gemeenteleden tot een missionaire levensstijl.
  2. We geven missionaire toerusting, starten en begeleiden missionaire initiatieven en geven nascholing aan predikanten.
  3. We ondersteunen op diverse plaatsen in ons land pioniersplekken; kleinschalige nieuwe initiatieven van kerk-zijn.
  4. We ondersteunen op diverse plaatsen initiatieven in ons land bij missionair werk op (pop-up) campings.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 2.780.861

Onze inkomsten komen van 16.000 leden, van honderden kerken in Nederland en van vele donateurs. We krijgen geld van vermogensfondsen, van ondernemers en van luisteraars naar onze Podcasts.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?