CBF-Erkenningspaspoort

Jambo Hakuna Matata

Ontleend aan de universele rechten v/h kind (Unesco) wil JHM zich inzetten om de woon- onderwijs- en zorgsituatie ter plekke te verbeteren.

Dit willen we oplossen

Toegankelijkheid tot wonen, zorg en onderwijs is in het werkgebied van onze stichting voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Toegang hiertoe is van wezenlijk belang om te komen tot ontwikkeling op langere termijn. Daar zijn de doelen van Stichting JHM op gericht.

Dit is waar we trots op zijn

JHM is een kortelijns-organisatie welke graag gebruik maakt van lokale/persoonlijke contacten. Zowel in het thuisland als in het werkgebied leidt deze aanpak tot voldoende generering van financiële middelen en man/vrouw kracht om vorm en inhoud te geven aan de gestelde doelen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Kenia

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 februari 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 58.567

Voor kinderen die aan de zorg van JHM worden/zijn toevertrouwd wordt ernaar gestreefd dat zij kunnen wonen, naar school kunnen gaan en als dat nodig is naar een dokter of ziekenhuis kunnen gaan. In de visie van JHM staan deze zaken centraal: Wonen - Onderwijs - Zorg.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 58.288

  1. Realiseren van woonruimte. Voorbeeld: Jambo Rescue Home. In 2014 werd een all inclusive de opvang van 40 (wees) kinderen gerealiseerd.
  2. Het onderhouden van contacten met PO en VO scholen teneinde elk aan JHM toevertrouwd kind naar school te kunnen laten gaan (+financiering).
  3. Materieel en immaterieel ondersteunen van lokale zorginstellingen waardoor de toegankelijkheid hiervan voor JHM kinderen wordt vergroot.
  4. Bouw en inrichting rolstoel- en timmerwerkplaats. Deze voorziening biedt werkgelegenheid en draagt bij aan verbetering van lokale zorg.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 90.345

Vaste donaties van particulieren. Donaties van overheidsinstanties en bedrijven. Donaties van collega-stichtingen. Privé donaties van bestuursleden en vrijwilligers van JHM

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?