CBF-Erkenningspaspoort

Jeugd met een Opdracht

God kennen en Hem bekend maken.

Dit willen we oplossen

De wereld zoekt naar vrede, liefde, hoop. Joods-christelijke waarden brokkelen af. Ontkerkelijking in Nederland neemt toe. Kerkgemeenschappen zijn weinig missionair. Christenen moeten getraind worden om in deze wereld hun plek in te nemen in alle terreinen van de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Door onze trainingen veranderen mensen in hun geloof in God en in hun betrokkenheid bij de samenleving. Mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord krijgen daartoe de gelegenheid. Mensen in fysieke nood, die wij helpen, ervaren ook geestelijke en emotionele hulp.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

34 gebieden

Vrijwilligers

241

Erkend sinds

01 januari 2016

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 3.912.668

Vanuit een bijbels christelijke wereldbeschouwing wil Jeugd met een Opdracht individuen, gemeenschappen en levensterreinen beïnvloeden. We geloven dat het onderwijs van Jezus Christus en de bredere boodschap van de bijbel hoop geven dat situaties en personen kunnen veranderen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 3.754.804

  1. Evangelisatie door campagnes en relatienetwerken in Nederland en in het buitenland
  2. Training door fulltime en deeltijd cursussen en scholen in Nederland en in het buitenland
  3. Hulpverlenings- en ontwikkelingsprojecten in Nederland en in het buitenland.
  4. Jongeren mobiliseren en betrekken bij het bereiken van deze doelen (evangelisatie, training en hulpverlening).

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 4.009.926

Overeenkomstig de gedecentraliseerde structuur van JmeO, rust ook de primaire verantwoordelijkheid voor verwerving van de benodigde (financiële) middelen bij de lokale teams en bases. Zij bouwen en cultiveren een eigen kring van vrienden/donateurs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?