CBF-Erkenningspaspoort

Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien.

Dit willen we oplossen

Armoede belemmert de ontwikkeling van een kind en zorgt voor stress, lagere schoolprestaties en minder welbevinden. Door onze inzet worden de toekomstkansen van deze kinderen versterkt. Onze ambitie is dat zij de armoedespiraal van het gezin kunnen doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Inmiddels werken we samen met zo'n 700 basisscholen. Dankzij de middelen en de steun van het Jeugdeducatiefonds kunnen zij de ontwikkelkansen van hun kinderen vergroten en (im)materiële zaken aanschaffen die bevorderlijk zijn voor het leervermogen en welzijn van de kinderen.

Medewerkers

11,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2022

Sector

Welzijn

Doelgroep

Kinderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 25.755.583

Samenwerken met de 1800 basisscholen waar het grootste deel van de leerlingen opgroeit in armoede. En het patroon van (generatie) armoede doorbreken door de systematische aanpak van kinderarmoede te verbeteren.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 25.105.644

  1. Door middel van directe samenwerking en financiële ondersteuning stellen we scholen in staat om kinderen te bieden wat ze nodig hebben.
  2. We werken samen met andere maatschappelijke organisaties om de systematische aanpak van kinderarmoede te versterken en impact te vergroten.
  3. We delen onze bevindingen en aanbevelingen met gemeenten en overheden, waarbij we streven naar verbetering van huidig beleid.
  4. We bieden extra natura aanbod aan de scholen, zoals leesboeken en gratis museumbezoeken, zodat de wereld van deze kinderen vergroot wordt.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 27.321.255

We worden ondersteund door donaties van particulieren, bedrijven, (vermogens)fondsen, loterijen en overheidssubsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?