CBF-Erkenningspaspoort

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet-draagkrachtige ouders om deel te nemen aan sport- / cultuuractiviteiten.

Dit willen we oplossen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt alle kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is de kans om structureel te sporten en/of aan cultuur te doen. We betalen de contributie en/of het lesgeld en de benodigde attributen.

Dit is waar we trots op zijn

Actief in de haarvaten van de samenleving. Dicht bij huis vinden we de kinderen via intermediairs (professional). Maken gebruik van bestaande lokale sterke sport- en cultuuraanbieders. Werken met gemeenten samen bij hun opgave om armoede onder kinderen te bestrijden.

Medewerkers

32

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

10000

Erkend sinds

01 januari 2010

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 27.604.693

Onze visie is een Nederlandse samenleving waarin kind/jongere de kans krijgt zich fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel te ontwikkelen, ongeacht de financiële situatie thuis. Deelname aan sport/cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het kind en gezin.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 23.962.944

  1. Intermediairs werven, behouden en faciliteren om meer kinderen te laten deelnemen aan sportactiviteiten en/of (actieve) kunstbeoefening.
  2. Landelijke dekking realiseren door met de niet aangesloten gemeenten kansen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan.
  3. Met de samenwerkende partners SZW, de VNG, Leergeld, Jarig Jop, kinderhulp en Sam& meer voorzieningen voor kinderen realiseren in gemeenten.
  4. Financiële continuïteit door publiek en private financiering om de continuïteit te kunnen bieden en de organisatie minder kwetsbaar te maken

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 27.841.904

Jeugdfonds Sport & Cultuur is een publiek privaat gefinancierd fonds. Dit zijn wij vanuit de overtuiging dat armoede en de gevolgen ervan betrokkenheid vraagt van de gehele samenleving: overheid, burgers en bedrijfsleven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?