CBF-Erkenningspaspoort

Johan Cruyff Foundation

Ons doel is zoveel mogelijk kinderen de ruimte te geven om te sporten met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen en duurzaamheid.

Dit willen we oplossen

We zetten ons in voor (kwetsbare) kinderen, dat ze kunnen sporten en spelen. De trend is dat kinderen: - inactiever worden - meer binnen achter een scherm zitten - minder veilige ruimte hebben om te sporten/spelen - opgroeien in een complexe maatschappij

Dit is waar we trots op zijn

We hebben sinds 1997 al meer dan 650 veilige ruimtes gecreëerd waarbij we meer dan 150.000 kinderen per week ontwikkelen dmv sport en spel wereldwijd.

Medewerkers

20

Actief gebied

20 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2005

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 5.120.212

We willen meer ruimte bieden zodat kinderen ervaren dat sporten en spelen leuk is. Als je daar vroeg mee begint, is de kans groot dat een kind ook de rest van zijn leven blijft bewegen. En kinderen die meer bewegen zijn gelukkiger, doen het beter op school en in de maatschappij.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 4.084.640

  1. Ondersteuning van projecten voor kinderen met een handicap.
  2. Aanleg van (Speciale) Cruyff Courts om een veilige plek te bieden en de realisatie van Schoolplein14 bij (speciaal) basisonderwijs.
  3. We draaien verschillende programma's op de (Speciale) Cruyff Courts en dragen zo bij aan de fysieke/mentale ontwikkeling van kinderen.
  4. Organisatie/ondersteuning van sportevenementen voor jeugd (Open Dag, StreetWise Cup, Heroes of the Cruyff Courts).

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 5.882.241

Onze inkomsten komen vnl vanuit loterijorganisaties, daarnaast vanuit sponsorovereenkomsten en fondsenwervende evenementen. Onze reserves bestaan uit de continuïteits-, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?