CBF-Erkenningspaspoort

Join for Joy

Join for Joy zet de kracht van spelenderwijs leren in om het leven van kinderen in Oost Afrika positief te beïnvloeden.

Dit willen we oplossen

Door spelenderwijs belangrijke thema's bespreekbaar te maken, kunnen kinderen in Oost-Afrika beter omgaan met de uitdagingen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden zoals; tienerzwangerschappen, kind-huwelijken, geweld, hygiëne en genderongelijkheid.

Dit is waar we trots op zijn

| Meer kinderen naar school en minder drop-outs | Weerbare kinderen | Ontwikkelde talenten | Betere concentratie | Bewustwording sociale thema's | Later seksueel actief | Minder zwangere tienermeisjes | Betere schoolprestaties | Inclusief schoolsysteem | Gelijke kansen

Medewerkers

3,7

Actief gebied

4 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2018

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 620.203

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen in Oost-Afrika zich spelenderwijs te laten ontwikkelen tot gezonde, weerbare en veerkrachtige geschoolde en betrokken leden van hun gemeenschap. Met een extra focus op inclusiviteit en gendergelijkheid.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 557.449

  1. Door middel van een opleidingsprogramma trainen we scholen om spelenderwijs leren als lesmethode te integreren in het curriculum.
  2. Lerarenopleidingen implementeren de spelenderwijs lesmethode in hun curriculum.
  3. Distributie van menstruatiecups onder leerlingen zorgt voor meer continuïteit en minder uitval van meisjes op school.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 549.729

Join for Joy genereert haar inkomsten via drie kanalen: (i) periodieke en eenmalige giften van familiefondsen, bedrijven en andersoortige donateurs (ii) lokale fondsenwerving, (iii) de organisatie van (online) evenementen en activiteiten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?