CBF-Erkenningspaspoort

Kamers met Aandacht

Dit willen we oplossen

Wij willen voorkomen dat jongeren (na jeugdzorg) door het ontbreken van een stabiel netwerk in de problemen komen, zowel financieel als emotioneel en als gevolg daarvan dakloos raken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij organiseren kleinschalige en gemengde woonvormen waar jongeren tussen de 18 en 23 jaar die zich bevinden in een kwetsbare positie hun zelfredzaamheid en netwerk op een natuurlijke manier kunnen versterken.

Medewerkers

1,6

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2021

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 621.238

Wij willen bereiken dat jongeren in heel Nederland vanuit een kwetsbare positie kunnen groeien tot stabiele, gezonde en gelukkige volwassenen. Zij ontwikkelen zich tot zelfstandige mensen die op een positieve wijze bijdragen aan onze maatschappij.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 480.028

  1. We zorgen dat gemeenten in heel Nederland (incidenteel of structureel) bijdragen aan de uitstroom van jongeren naar een Kamer met Aandacht.
  2. We zorgen voor voldoende differentiatie van ons kameraanbod zodat we vanuit maatwerk jongeren kunnen bemiddelen.
  3. We zorgen samen met gemeenten, woningcorporaties en hypotheekverstrekkers dat geen aangeboden kamer onbenut blijft.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 649.792

Wij maken gebruik van subsidies, fondsen en donaties om ons doel te bereiken.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?