CBF-Erkenningspaspoort

Katholiek Dovenpastoraat

Pastorale zorg aan doven en slechthorenden; samen zijn via kerkdiensten, activiteiten, bedevaarten, geloofsverdieping en huisbezoeken.

Dit willen we oplossen

Doven en slechthorenden zijn nauwelijks betrokken bij de Katholieke kerk en voelen zich eenzaam.

Dit is waar we trots op zijn

Doven en slechthorenden komen naar onze toegankelijke katholieke kerkdiensten, activiteiten en bedevaarten. Ook krijgen we meer aanvragen voor huisbezoeken aan doven en slechthorenden. Daarnaast is er nu een tolk Gebarentaal is bij de Eucharistievieringen op zondagochtend op KRO

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2018

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2021)

€ 63.827

Doven en slechthorenden worden meer betrokken bij de Katholieke kerk; We geven ze kennis over de Katholieke leer; We bieden ontmoetingsmogelijkheden; We geven aandacht aan arme / zieke / eenzame doven en slechthorenden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2021)

€ 59.526

  1. Katholieke kerkdiensten aanbieden door zelf NGT/NmG gebruiken, door tolk NGT/NmG/schrijftolk inzetten en visualiseren door powerpoint.
  2. Bedevaarten, activiteiten en geloofsverdieping voor doven en slechthorenden. Communicatie via NGT, NmG en schrijftolk.
  3. Huisbezoeken bij eenzame, arme en/of zieke doven en slechthorenden.
  4. Tolk Gebarentaal bij de Eucharistievieringen op zondagochtend NPO2 KRO-NCRV.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2021)

€ 72.618

Fondsenwerving, giften en beperkte financieel ondersteuning voor het secretariaat.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?