CBF-Erkenningspaspoort

Kenya Project Etten-Leur

Wij willen Luo weduwen een kans geven om aan een soort slavenbestaan te ontkomen door hen zelfstandig te laten worden en zijn.

Dit willen we oplossen

Wanneer bij het Luo volk in Kenia een vrouw weduwe wordt, dan is het gebruik dat zij (en haar evt. kinderen) aan haar schoonfamilie wordt vererfd. Dit gebruik is vaak oorzaak van veel sexueel en lichamelijk geweld. Veel weduwen willen dit niet maar hebben geen keus.

Dit is waar we trots op zijn

Toename zelfstandigheid en zelfvertrouwen weduwen. Ze hebben betere huisvesting, kleding, schoeisel. Ze verbouwen en/of verkopen voedsel en eten beter. Er is meer onderlinge solidariteit en hun kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. Ze krijgen meer respect van hun omgeving.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Kenia

Vrijwilligers

19

Erkend sinds

01 september 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 71.667

Onze stichting tracht deze vorm van moderne slavernij te stoppen, door Luo weduwen financieel zelfstandig te leren zijn. Wij helpen hen o.a. met geld waarmee een eigen of collectief bedrijfje opgezet wordt. De inkomsten hieruit helpen mee in een eigen zelfstandig levensonderhoud.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 67.951

  1. Vraaggestuurde projecten realiseren, conform drie prioriteiten:
  2. 1. Core business; wat hebben de weduwen beslist nodig om een zelfstandig bestaan op te bouwen?
  3. 2. Necessary; welke zaken zijn nodig om de weduwen een beter leven te geven?
  4. 3. Nice to have; fijn om te hebben maar niet strikt noodzakelijk.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 70.748

fondsenwerving bij vermogensfondsen en bedrijven; giften van particulieren; inkomsten uit winkeltje en markten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?