CBF-Erkenningspaspoort

Kerstnacht Heerenveen

Samen zó Kerst vieren dat mensen inspiratie, bezieling en zingeving ervaren door het kerstevangelie

Dit willen we oplossen

Eenzaamheid en zoeken naar zingeving.

Dit is waar we trots op zijn

Al sinds 2006 blijkt dat Kerstnacht in Sportstad in een behoefte voorziet. Jaarlijks komen zo'n 2000 à 3000 bezoekers op het evenement af. Ze vertegenwoordigen alle bevolkingsgroepen, kerkelijk en niet-kerkelijk. Dit draagt bij aan leefbaarheid en samenhang in Heerenveen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

12

Erkend sinds

01 september 2018

Sector

Welzijn

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 31.017

Saamhorigheid vergroten, meer oog voor elkaar, leefbaarheid in Heerenveen bevorderen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 29.734

  1. Jaarlijkse grootschalige Kerstnachtviering met ruimte voor verschillen en aandacht voor mensen, die elkaar nodig hebben.
  2. Door Corona hebben we in 2020 een videoregistratie van een bezinning- en viermoment gemaakt, die we via internet hebben aangeboden.
  3. De viering in 2021 als gevolg van Corona kort voor kerst afgelast. In 2022 is weer een live event georganiseerd.
  4. Met een bingo en een bijbelleesmarathon brengen we Kerstnacht in Sportstad onder de aandacht en werven we fondsen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 19.392

onze fondsenwerving richt zich op: - (lokale) sponsoren van de gemeente Heerenveen - fondsen, gemeentesubsidie - collecte tijdens de viering en online - 'vrienden van Kerstnacht' (club van 100) - bijdragen van deelnemers aan Bijbelleesmarathon en koorleden

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?