CBF-Erkenningspaspoort

Kerstnacht Heerenveen

Samen zó Kerst vieren dat mensen inspiratie, bezieling en zingeving ervaren door het kerstevangelie

Dit willen we oplossen

Eenzaamheid en zoeken naar zingeving.

Dit is waar we trots op zijn

Al sinds 2006 blijkt dat Kerstnacht in Sportstad in een behoefte voorziet. Jaarlijks komen zo'n 2500 à 3000 bezoekers op het evenement af. Ze vertegenwoordigen alle bevolkingsgroepen, kerkelijk en niet-kerkelijk. Dit draagt bij aan leefbaarheid en samenhang in Heerenveen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2018

Sector

Welzijn

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.003

Saamhorigheid vergroten, meer oog voor elkaar, leefbaarheid in Heerenveen bevorderen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.125

onze fondsenwerving richt zich op: - benaderen van (lokale) sponsoren; - benaderen van bij het thema passende fondsen en subsidieverstrekkers - houden van een collecte tijdens de viering - benaderen van particuliere gevers - benaderen van garantieverstrekkers

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?