CBF-Erkenningspaspoort

Kibandaongo

De bevolking in het gebied Kibandaongo, een zo gezond mogelijk leefklimaat bieden, op medisch, educatief en arbeidsmatig gebied.

Dit willen we oplossen

Goed functionerend Medisch Centrum met goede voorzieningen. Veilige omgeving en goede zorg voor kinderen met Albinisme. Goede scholingsmogelijkheden. Aandacht voor Climate Change / Global warming Ondersteuning aan 'Community Based Organization' en 'Self Help Groups'

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de goede samenwerking met Kibandaongo Community, de Staff van het Medisch centrum, de Self-Help Groups, de C.BO. en de Keniaanse overheid. Ook trots op onze trouwe sponsors, die er steeds voor ons zijn. Trots op onze vrijwilligers voor hun positieve inzet.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Kenia

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2021

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 20.737

1. Voldoende water, elektriciteit en medische middelen op het Medisch Centrum. Goed onderhoud van de gebouwen. 2. Goede schoollokalen in het gebied 3 . Veiligheid voor de kinderen met Albinisme en goede zorg / onderwijs 4. Ontwikkelen middelen van bestaan voor de community.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 18.429

  1. 1. Wij bouw(d)en de voorzieningen. Nu zorgen voor onderhoud, voldoende medische middelen en medicatie. Ook Water/Electra moet geborgd zijn
  2. 2. Met Government kiezen wij de prioriteit voor bouw van schoollokalen. De Community helpt mee met grondwerkzaamheden en water aanvoer.
  3. 3. Continueren van veilige boarding tijdens schooltrimesters, huid en oogcontroles, goede (zonne) brillen, hoeden, en voldoende Zonnecrème.
  4. 4. Ondersteuning bij opzetten kleine bedrijfjes. Zo hielpen wij bv bij het bouwen / opzetten van een Naaiatelier en Landbouwgroep

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 18.374

Fundraising en (vaste) donateurs. Organiseren van evenementen. Presentaties voor meer betrokkenheid en inkomsten. Verkoop Keniaanse artikelen. Uitgave overzicht-brochure Samenwerking Wilde Ganzen -Altijd reserve financiën voor Noodacties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?