CBF-Erkenningspaspoort

Kiddy Goodpills

100% veilige medicijnen voor alle kinderen.

Dit willen we oplossen

De helft van de geneesmiddelen die artsen voorschrijven aan kinderen zijn niet getest op veiligheid of werkzaamheid bij kinderen. Omdat ongeschikte medicatie bij kinderen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt willen wij dat kindermedicijnen onderzocht worden.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben 2 onderzoeken gefinancierd en zitten in de selectie procedure voor het 3e onderzoek. Ook hebben we een analyse laten uitvoeren over het huidige ongeschikte medicijn gebruik bij kinderen en hiervan een rapport uitgebracht.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2020

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 239

Stichting Kiddy Goodpills wil alles te weten komen wat nodig is voor veilige kindermedicatie. Uiteindelijk streven we naar 100% veilige medicijnen voor alle kinderen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ -27.000

  1. Door fondsen te werven om geneesmiddelenonderzoek bij kinderen mogelijk te maken.
  2. En anderzijds door bij alle betrokkenen zoveel mogelijk aandacht voor het probleem te vragen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 173.117

Middels fondsenwerving

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?