CBF-Erkenningspaspoort

Kinderdroomwens

Stichting Kinderdroomwens zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen met traumatische ervaringen.

Dit willen we oplossen

Stichting Kinderdroomwens is een stichting die zich inzet voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar die een ernstig trauma hebben meegemaakt bijvoorbeeld door ziekte van zichzelf of iemand in hun gezin, verlies van gezinsleden of geweld en misbruik.

Dit is waar we trots op zijn

Met inzet van vele vrijwilligers lukt het ons om ieder jaar weer met onze activiteiten een grote groep kinderen en jongvolwassenen, alsmede hun gezinnen Onze stichting draagt er toe bij dat deze zich ondersteund voelen vanuit hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden.

Medewerkers

0,8

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2020

Sector

Welzijn

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 118.487

We willen jaarlijks zo’n 400 kinderen en jongvolwassenen met traumatische ervaringen laten deelnemen aan de door ons georganiseerde activiteiten waarmee het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van hen wordt ondersteund - al dan niet - onder begeleiding van professionals.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 82.263

  1. FamilieVierdaagsen worden georganiseerd voor families waarbinnen een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  2. JongerenBoostcamps worden georganiseerd voor jongvolwassenen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt.
  3. PuberBoostcamps worden georganiseerd voor pubers tussen de 12 en 16 jaar oud die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.
  4. Kanjerdagen voor families, jongeren en ouders die in contact staan met de stichting en die eerder al aan een activiteit hebben deelgenomen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 134.458

De inkomsten van de stichting bestaan uit sponsorgelden en bijdragen van fondsen. Sponsors kunnen individuele personen zijn, bedrijven, vermogensfondsen of andere stichtingen/verenigingen die een bijdrage leveren. Dit kan in natura of in geld.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?