CBF-Erkenningspaspoort

Kinderhulp Afrika

Wees- en kansarme kinderen in Oeganda een hoopvolle toekomst bieden door het geven van goed onderwijs en medische en geestelijke verzorging

Dit willen we oplossen

Kinderen die op jonge leeftijd ouders/verzorgers kwijtraken vervallen in veel opzichten in armoede. Armoede leidt tot 'overleven', leven zonder gezonde sociale omgang en vooruitzichten. Onze oplossing ligt in hoogwaardig onderwijs en begeleiding tot zelfstandige volwassenheid.

Dit is waar we trots op zijn

* De alomvattende zorg die wij kunnen bieden aan de (wees)kinderen * Het langdurige contact tussen onze sponsors en 'hun' kinderen in Oeganda * Onze transparantie en de korte lijnen tussen sponsors en doelgroep * Onze minimale overheadkosten * Onze Oegandese zorgmedewerkers

Medewerkers

1,1

Actief gebied

Oeganda

Vrijwilligers

6

Erkend sinds

01 november 2018

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 402.664

Een hoopvolle toekomst voor individuele weeskinderen door: * Basisonderwijs, middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs * Mentale stabiliteit en gezonde relaties * Vermogen om in de eigen levensbehoeften te voorzien

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 317.494

  1. Wij investeren in de levens van (wees)kinderen, door zorgprofessionals en direct contact met hun sponsoren.
  2. Wij investeren in gebouwen die ons doel ondersteunen: schoollokalen, bibliotheken, sanitaire voorzieningen, keuken, eetzaal en een kliniek
  3. Wij investeren in Oegandees personeel en in onderwijsvernieuwing, schoolboeken, materialen voor vakonderwijs en buitenschoolse activiteiten.
  4. In Nederland investeren wij in communicatie via sociale media, voor werving van nieuwe donateurs en versterking van bestaande relaties.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 399.025

Particulieren, scholen en bedrijven die een kindje sponsoren, zodat hij/zij naar school kan gaan. Voor het onderhoud aan gebouwen, richten wij ons tot vermogensfondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?