CBF-Erkenningspaspoort

Kinderhulp Bodhgaya

Een betere toekomst voor kasteloze kinderen en hun ouders, in en rondom Bodhgaya

Dit willen we oplossen

De kwaliteit van het dagelijks leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen en hun ouders in de regio Bodhgaya, in Bihar, de armste deelstaat van India,te bevorderen. De stichting maakt daarbij geen onderscheid naar ras, religie of geslacht.

Dit is waar we trots op zijn

Wij maken ons sterk voor kansarme, kasteloze kinderen, jongeren en hun ouders. In ons werk streven we naar resultaten die beklijven. Duurzaamheid, enpowerment en ownership zijn onze centrale thema's.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

India

Vrijwilligers

2

Erkend sinds

01 juni 2010

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 27.366

Het bieden van opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs, (vak)opleidingen en arbeid.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 24.592

  1. Bouw, financiering en exploitatie van een kinderdorp met bijpassende infrasstructuur
  2. Medisch centrum met regionale functie
  3. English Medium School en ambachtsschool met regionale functie
  4. Een studiefonds waaruit vervolgopleidingen (mbo/hbo of universitair) voor de jongeren bekostigd wordt zodat ze daarna op eigen benen staan

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 115.856

Eenmalige en vaste donateurs, (vermogens) fondsen, eigen acties en/of acties van derden

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?