CBF-Erkenningspaspoort

KIT Fonds

Wij werken aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving door middel van kennisvergaring en kennisdeling in lage en middeninkomenslanden.

Dit willen we oplossen

Toegang tot hoger onderwijs en kennis is niet eerlijk verdeeld in de wereld. Dit is met name nadelig voor mensen uit lage en middeninkomenslanden.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks geven we studiebeurzen uit aan ervaren gezondheidswerkers uit lage en middeninkomenslanden om een Master in Health te volgen. Bij terugkeer in hun land dragen zij bij aan een betere gezondheidszorg. Steun voor één student betekent betere gezondheid voor duizenden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2023

Sector

Onderwijs en wetenschap

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 234.220

Door middel van onderwijs, onderzoek en kennisdelen willen we bijdragen aan systemische veranderingen waardoor de wereld inclusiever, duurzamer en rechtvaardiger wordt.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 234.220

  1. 1. Opleiden van leiders in wereldwijde gezondheidszorg We geven studiebeurzen aan zorgprofessionals uit lage en middeninkomenslanden.
  2. 2. Toegepast onderzoek en kennisdeling voor systemische verandering Thema's: weerbaarheid allerarmsten, vrouwelijk leiderschap en kennis.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 268.214

KIT Fonds verwerft inkomsten bij stichtingen, particulieren en andere organisaties die achter de doelstelling van het KIT Scholarship Fund staan. Middelen: 1 op 1 contact, e-nieuwsbrief, website, social media, fondsenaanvragen en events op kantoor.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?