CBF-Erkenningspaspoort

KNCV Tuberculosefonds

To eliminate TB

Dit willen we oplossen

Tuberculose is wereldwijd de infectieziekte met de meeste dodelijke slachtoffers. Iedere dag werken we aan ons ultieme doel: tbc de wereld uit helpen.

Dit is waar we trots op zijn

Als mondiaal erkende tbc-expert speelt KNCV een centrale rol in de internationale beleidsontwikkeling. We identificeren problemen en kansen voor tbc-bestrijding en vertalen dat in gericht onderzoek en praktische ingrepen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

12 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 1998

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 16.796.494

Opname van tbc-bestrijding in nationale gezondheidsprogramma’s (net als in Nederland), gesteund door alle partijen. Daarom investeren we in betrokkenheid van de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en patiënten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 15.191.614

  1. Iedereen toegang tot zorg
  2. Onderzoek
  3. Versterking van lokale infrastructuur

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 16.563.884

KNCV wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door project financiering van overheden en institutionele donoren gecombineerd met particuliere fondsen werving.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?