CBF-Erkenningspaspoort

KNRM

Mensen redden en helpen op zee en het ruime binnenwater; snel, professioneel en kosteloos.

Dit willen we oplossen

De KNRM redt en helpt mensen en dieren in nood, op zee, het ruime binnenwater en diverse stranden, 24/7 en onder alle omstandigheden.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks varen de reddingboten van de KNRM, met vrijwillige bemanning en onder alle weersomstandigheden circa 2.400 keer uit, waarbij 3400 mensen en meer dan 100 dieren worden gered of geholpen. De KNRM voert dit belangrijke werk al 200 jaar uit zonder overheidssteun.

Medewerkers

60

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

1454

Erkend sinds

01 juli 1998

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 20.463.000

De KNRM streeft ernaar dat incidenten op zee en ruim water voorkomen worden. En als er toch ongelukken gebeuren, dat de gevolgen beperkt blijven. Als dat niet lukt, worden de mensen in nood effectief gered.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 16.548.000

  1. Het redden en helpen wordt uitgevoerd door 1500 vrijwilligers, professioneel opgeleid en voortdurend getraind.
  2. De organisatie heeft 78 reddingboten en 20 kusthulpverleningsvoertuigen. De KNRM verricht haar taak vanuit 45 reddingstations.
  3. De KNRM voert deze overheidstaak ongesubsidieerd uit en is daardoor volledig afhankelijk van donaties, giften en nalatenschappen.
  4. Met de inzet van modern en duurzaam materieel wordt gered en geholpen. Veiligheid van vrijwilligers en geredden heeft hoogste prioriteit.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 17.283.000

De KNRM is voor inkomsten volledig afhankelijk van donaties, giften en nalatenschappen. Daarnaast kent de KNRM een beperkte verhuur van haar activa. De KNRM ontvangt geen overheidssubsidie.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?