CBF-Erkenningspaspoort

Kolewa

Zoveel mogelijk kansarme kinderen en jong-volwassenen, van de armste eilanden van Indonesië, van medische hulp en onderwijs voorzien.

Dit willen we oplossen

Veel kinderen in Indonesië met een fysieke handicap of beperking hebben geen toegang tot medische zorg. Wij willen dat zij hulp krijgen en kunnen opgroeien als ieder ander kind en zo volledig mogelijk kunnen meedoen in hun thuissituatie en niet buitengesloten worden op school.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn een kleine organisatie, dat is onze kracht. Door onze persoonlijke betrokkenheid handelen we direct. Geen lange trajecten maar direct aan de slag. We zijn creatief in het vinden van oplossingen en gaan door tot een positief resultaat is bereikt, daar zijn we trots op.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Indonesië

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2020

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 280.037

Wij willen dat kinderen en jongeren met een handicap de kans krijgen volwaardig mee te draaien in de maatschappij en voorkomen dat deze kinderen door hun handicap of uiterlijk in een leven van isolement en verwaarlozing terecht komen en zonder scholing opgroeien.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 274.094

  1. Identificeren van kinderen met een medische hulpbehoefte zoals schisis, brandwonden, spina bifida of waterhoofd en vervolgens hulp bieden.
  2. Gebarentaallessen dove- en slechthorende kinderen. Zorgen dat zij naar speciaal onderwijs kunnen en ouders ondersteunen bij de communicatie.
  3. Ondersteuning van gemeenschappen door verspreiden van waterfilters voor mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater.
  4. Deelnemen aan gezondheidsprojecten bij het KNO-spreekuur, we maken hoortesten mogelijk en stellen hoorapparaten beschikbaar.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 286.049

Stichting Kolewa draait volledig op donaties (van vermogensfondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren). De stichting is een platte organisatie en kent een lage overhead (max. tussen 5% en 7%).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?