CBF-Erkenningspaspoort

Kom over en help

Mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven.

Dit willen we oplossen

Kwetsbaarheid. Dat geeft aan dat een individu, gemeenschap of organisatie vanwege een tekort aan middelen niet in staat is óm te gaan met of te herstellen van een ingrijpende gebeurtenis, zoals discriminatie, economische neergang, een natuurramp of een gewapend conflict.

Dit is waar we trots op zijn

Met de bijna 6,5 miljoen euro werden 91 projecten ondersteund, ontvingen ruim 76.000 kinderen, jongeren en volwassenen passend onderwijs, meer dan 2.000 mensen kregen een steun in de rug op het gebied van werk en inkomen, maar liefst 89.000 mensen ontvingen maatschappelijke zorg

Medewerkers

6,5

Actief gebied

6 gebieden

Vrijwilligers

185

Erkend sinds

01 juli 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

16 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 5.111.505

In deze gebroken wereld weten we ons vanuit de Bijbel geroepen om te dienen. God vraagt ons óm te zien naar de naasten die in kwetsbare omstandigheden leven. Samen met lokale partnerorganisaties helpen wij mensen zich te ontwikkelen en een waardig bestaan te leiden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 4.658.729

  1. Educatie, zowel binnen scholen (formele educatie) als bij buitenschoolse activiteiten (informele educatie).
  2. Inkomstengenererende activiteiten zijn gericht om mensen in hun eigen (levens)onderhoud te laten voorzien.
  3. Werk en inkomen: van een achtergestelde positie naar zelfbewuste mensen met mogelijkheden om zelfstandig inkomen te verwerven.
  4. Maatschappelijke zorg omvat allerlei vormen van verzorging en praktische hulp aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 6.434.273

Particulieren (21.000), scholen, kerken, bedrijven, fondsen en kledinginzameling.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?