CBF-Erkenningspaspoort

Koninklijke Hondenbescherming

Een waardig bestaan voor alle honden in Nederland

Dit willen we oplossen

Mishandeling en/of verwaarlozing van honden en ongelukken. Dat willen we voorkomen door kennis over honden te vergroten en impulsaanschaf te minimaliseren. Oudere en kwetsbare honden prikkelarm opvangen zodat ze daarna weer een nieuw thuis vinden.

Dit is waar we trots op zijn

Opvang van oudere en kwetsbare honden van mensen die door omstandigheden niet goed (meer) voor het dier kunnen zorgen. De opgebouwde expertise op vele terreinen, denk aan kennis op gedrag, fokken, hondenscholen, losloopgebieden, gevaarlijke of lastige honden, hondenhandel, etc.

Medewerkers

5,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2006

Sector

Dieren

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 915.036

Dat alle honden in Nederland een zo goed mogelijk leven hebben. We delen onze jarenlange ervaring en onze specialistische kennis over honden en willen het meest toegankelijke kenniscentrum op het gebied van honden zijn. Uiteindelijk weet iedereen hoe je met honden om gaat.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 584.984

  1. We vangen oudere en kwetsbare honden op in een prikkelarm opvangcentrum en zoeken een nieuw geschikt thuis voor hen.
  2. We lobbyen en doen voorstellen aan de overheid en gemeenten om wet- en regelgeving ten aanzien van hondenwelzijn verder te verbeteren.
  3. Voorlichting staat aan de basis van hondenwelzijn. Met kennisopbouw en -verspreiding zorgen we dat mensen meer over honden weten.
  4. We mobiliseren Nederlandse hondenliefhebbers om honden een stem te geven en hun leven en omgeving verder te verbeteren.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 239.646

We zijn compleet afhankelijk van vrijwillige donaties. We ontvangen eenmalige, maandelijkse en jaarlijkse donaties van particulieren, bedrijven, fondsen en organisaties. Maar ook nalatenschappen en afstands- en adoptievergoedingen voor de opvang van honden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?