CBF-Erkenningspaspoort

Koninklijke Hondenbescherming

Een waardig bestaan voor alle honden in Nederland

Dit willen we oplossen

Mishandeling en/of verwaarlozing van honden, onder andere door te voorkomen dat mensen te weinig doordacht een hond aanschaffen. Verder vangen we oudere en kwetsbare honden op die vanwege hoge kosten bij reguliere asielen niet welkom zijn.

Dit is waar we trots op zijn

Opvang van oudere en kwetsbare honden van mensen die door omstandigheden niet goed (meer) voor het dier kunnen zorgen. De opgebouwde expertise op vele terreinen, denk aan kennis op gedrag, fokken, hondenscholen, losloopgebieden, gevaarlijke of lastige honden, hondenhandel, etc.

Medewerkers

5,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2006

Sector

Dieren

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 915.036

Een waardig en respectvol bestaan voor alle honden in Nederland. We delen onze jarenlange ervaring met honden en gebruiken onze specialistische kennis door het meest toegankelijke kenniscentrum te zijn. Uiteindelijk weet iedereen hoe je op de juiste manier met honden om gaat.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 584.984

  1. We lobbyen en zorgen voor (tijdelijke) opvang die past bij de wensen en de behoeften van een hond. Oudere en kwetsbare in het bijzonder.
  2. We doen voorstellen aan de overheid en gemeentes om wet- en regelgeving ten aanzien van hondenwelzijn verder te verbeteren.
  3. Voorlichting staat aan de basis van hondenwelzijn. Met kennisopbouw en -verspreiding zorgen we dat mensen meer over honden weten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 239.646

We zijn compleet afhankelijk van vrijwillige donaties. We werven zo veel mogelijk maandelijkse donateurs. We vragen particulieren, bedrijven, fondsen en organisaties om structurele en eenmalige donaties. We krijgen afstandsvergoedingen voor opvang van honden en nalatenschappen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?