CBF-Erkenningspaspoort

KOVAMO

Helpen bij de bestrijding van diabetes type 1 en 2 door gelden beschikbaar te stellen voor onderzoek middels inzameling gebruikte kleding.

Dit willen we oplossen

De toename van diabetes met name bij jongeren.

Dit is waar we trots op zijn

Ieder jaar gaan de voorzitter en de secretaris-penningmeester samen naar het Diabetes Fonds om daar een cheque te overhandigen. De stichting behoort tot de grootste donateurs van het Diabetes Fonds.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2014

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Patiënten

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 13.415

Onze stichting probeert met het inzamelen van gebruikte kleding zoveel mogelijk opbrengsten te genereren om het Diabates Fonds in staat te stellen daarmee deze gelden aan te wenden voor onderzoek voor bestrijding van diabetes (type 1 en 2).

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 7.500

  1. Inzameling gebruikte kleding huis-aan-huis
  2. Inzameling gebruikte kleding m.b.v. containers

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 18.085

Met Climpex is een overeenkomst gesloten voor het ophalen van gebruikte kleding d.m.v. huis-aan-huis en kledingcontainers. De opbrengsten uit de verkoop van de gebruikte kleding minus de gemaakte kosten maakt Climpex over aan de stichting.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?