CBF-Erkenningspaspoort

Kracht in NL

Het versterken van maatschappelijk initiatieven en sociale ondernemingen in Nederland door impact doneren op basis van de SDG's

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2023

Sector

Welzijn

Doelgroep

Overig

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 810.815

Met alle partijen een nieuw veld creëren waarin de sector van initiatieven tot wasdom komt en op waarde geschat wordt, is onze maatschappelijke opgave. Zo versterken we samen de impact economie.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 795.951

  1. Het verstrekken van financiële middelen voor het versterken en professionaliseren van de sociale initiatieven .
  2. Fondsenwerving

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 809.615

Fondsen, overheden, bedrijven en particulieren kunnen doneren ten behoeve van een specifieke impuls of in het algemeen. Met een impuls bedoelen we een 'fonds' voor bv initiatieven uit een bepaalde regio of op een bepaald thema. Impulsen zijn altijd gericht op SDGs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?