CBF-Erkenningspaspoort

Krajicek Foundation

De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtswijken om regelmatig te bewegen en daarmee een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Dit willen we oplossen

Wij zetten ons in tegen groeiende bewegingsarmoede. In Nederland zijn er ruim 270.000 kinderen die in gezinnen leven waar er onvoldoende financiële middelen zijn om te kunnen sporten. Eén van de gevolgen is dat slechts 3% van kinderen in aandachtswijken voldoende beweegt.

Dit is waar we trots op zijn

Krajicek Scholarshipprogramma: jongeren uit aandachtswijken ontvangen een studiebeurs in ruil voor het organiseren van activiteiten op hun eigen Playground. Sinds de start in 2006 hebben wij ruim 2500 studiebeurzen uitgereikt en dit jaar zijn er ruim 200 Scholarshippers actief.

Medewerkers

10,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2005

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 4.351.866

Wij begeleiden en motiveren kinderen in Nederlandse aandachtswijken om dicht bij huis met elkaar te spelen en te sporten. Op sociaal veilige speelplekken leggen we een sportieve basis voor de jeugd en dragen we bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren uit aandachtswijken.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 3.923.875

  1. 1. Het scouten, begeleiden en opleiden van rolmodellen uit de wijk;
  2. 2. Het organiseren van lokale, regionale en nationale beweegactiveiten;
  3. 3. Het optimaal benutten van beweeglocaties en het bouwen van een sociaal netwerk in de wijk;
  4. 4. Kennispartner op het gebied van georganiseerd sporten en spelen in de openbare buitenruimte.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 2.707.739

De Krajicek Foundation ontvangt haar inkomsten uit het bedrijfsleven, (vermogens)fondsen, loterijen, particuliere donaties en eigen fondsenwervende activiteiten zoals het jaarlijkse Krajicek Foundation Gala.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?