CBF-Erkenningspaspoort

KWF Kankerbestrijding

Samen werken aan een beter leven met en zonder kanker

Dit willen we oplossen

Kanker heeft een grote impact op het leven van patiënten en hun naasten, en op de maatschappij. KWF wil deze impact terugdringen en zet zich in voor een beter leven met en zonder kanker.

Dit is waar we trots op zijn

Bij de oprichting van KWF, waren de vooruitzichten voor kankerpatiënten somber. Vijf jaar na diagnose was maar een kwart van hen in leven. Inmiddels is dat gestegen tot twee derde. Een hoopvol resultaat dat mogelijk is gemaakt door al onze donateurs en vrijwilligers.

Medewerkers

190

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Antoni van Leeuwenhoek Foundation, Kankeronderzoekfonds Limburg en Pink Ribbon zijn onderdeel van KWF

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 170.121.000

-kanker voorkomen daar waar we weten dat het kan, -bevorderen dat álle vormen van kanker beter behandelbaar zijn, -betere kwaliteit van leven voor (ex-) kankerpatiënten én hun naasten, -goede zorg voor kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 144.770.000

  1. We maken innovatief onderzoek mogelijk en sturen op toepassing van uitkomsten in de praktijk.
  2. We zorgen voor ondersteuning van mensen in elke fase van het leven met kanker.
  3. We bundelen krachten om specifieke doorbraken te bereiken.
  4. We beïnvloeden relevant (overheids)beleid en zetten ons in voor kennisdeling.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 158.613.000

Miljoenen Nederlanders ondersteunen de missie van KWF. Ons werk is mogelijk dankzij giften van donateurs en stichtingen, door ontvangsten uit nalatenschappen, en door kleine en grote acties van vrijwilligers, verenigingen en bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?