CBF-Erkenningspaspoort

Landelijke Pijn Organisatie

De Landelijke Pijnorganisatie ondersteunt chronische pijnpatiënten én hun naasten.

Dit willen we oplossen

Wij willen het leven van chronische pijnpatiënten verlichten en hanteerbaar maken .

Dit is waar we trots op zijn

Een flinke en groeiende groep van vrijwilligers, pijnpatiënten en niet-pijnpatiënten, die met individuele expertises hard werken aan het doel van de stichting.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2023

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Chronisch zieken

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 5.727

We willen de levens van chronische pijnpatiënten (en hun omgeving) draaglijk maken. Concreet doen we dit door te bouwen aan Pijnstad: www.pijnstad.nl. Pijnstad verstevigt de grip van iedereen die te maken krijgt met chronische pijn.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 4.886

  1. Informatiecentrum: het verzamelen en aanbieden van betrouwbare informatie. Informatie getoetst door pijnspecialisten én ervaringskennis.
  2. Community: waar ‘pijngenoten’ elkaar kunnen treffen en van elkaar kunnen leren.
  3. Keuzewijzer: waar je kunt lezen over behandelingen, therapieën en programma's die jou kunnen ondersteunen bij (het leren omgaan met) pijn.
  4. Zelfmanagement: met informatie, tips en tools over wat je zélf kunt doen om beter met pijn om te kunnen gaan.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 31.083

Onze geldstromen bestaan uit: periodieke donaties van sympathisanten, projectsubsidies, eenmalige donaties via de verschillende daartoe ingerichte platformen, crowdfunding, etc.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?