CBF-Erkenningspaspoort

Landschap Noord-Holland

Onze missie: Samen maken we Noord-Holland mooier!

Dit willen we oplossen

Natuur en landschap staan al decennia flink onder druk. De verscheidenheid aan planten- en diersoorten holt al decennialang achteruit en de maatschappelijke opgaven en klimaatverandering leggen grote claims op het landschap.

Dit is waar we trots op zijn

Wat in 1936 begon als kleine stichting is uitgegroeid tot een breed maatschappelijk Noord-Hollands natuurnetwerk. Inmiddels beschermen we 98 kleine en grotere natuurgebieden en unieke landschappen, waar we mensen van laten genieten. Dankzij de meer dan 80 jaar kennis en ervaring

Medewerkers

83,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

12000

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 9.874.000

Wij willen ervoor zorgen dat mens en natuur ook in de toekomst zich thuis voelen in dit veelzijdige landschap en ervan kunnen genieten. Wij geven de natuur een stem. Met passie voor het landschap en oog voor zakelijkheid zetten we ons in voor een toekomstbestendige natuur.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 8.058.000

  1. Natuurbeheer en -ontwikkeling in onze gebieden en daarbuiten, samen met pachters, vrijwilligers, beschermers en samenwerkingspartners.
  2. Onze adviseurs van Natuurlijke Zaken helpen gemeenten, waterschappen en andere organisaties bij het realiseren van uiteenlopende projecten.
  3. Vrijwilligers en vrijwilligersgroepen in de natuur ondersteunen we met gereedschap, ecologische kennis, cursussen en bijeenkomsten.
  4. We zoeken op alle niveaus samenwerking, afhankelijk van het lokale, regionale of nationale belang.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 10.159.000

Van betrokken donateurs in de vorm van particulieren en bedrijven, van vermogensfondsen, van nalatenschappen, subsidie van Provincie Noord-Holland of andere overheden en de Nationale Postcode Loterij.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?