CBF-Erkenningspaspoort

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met waarde voor mens, plant en dier.

Dit willen we oplossen

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven. Daarmee verhogen wij de waarde van landschap voor de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Prachtige landschapskwaliteit in onze ca. 6.000 ha aan eigen terreinen. Prachtige landschapskwaliteit in het landelijk gebied, waar we samenwerken met 1.000'en boeren en buitenlui. Jaarlijks 7.500 actieve vrijwilligers die door Landschap Overijssel gefaciliteerd.

Medewerkers

50,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2005

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

9 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 13.512.431

Landschap Overijssel neemt haar verantwoordelijkheid voor het landschap en spoort anderen (waaronder grondeigenaren, vrijwilligers, overheden, bedrijfsleven en burgers) aan ook haar verantwoordelijkheid te nemen in bescherming, beheer en ontwikkeling van het landschap.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 12.059.803

  1. Adviseren en stimuleren van grondeigenaren, bedrijfsleven, vrijwilligers en overige burgers om actief met landschapsbeheer bezig te zijn.
  2. Betrekken van overheden, burgers en bedrijfsleven bij de waarden die landschap hen en de maatschappij biedt.
  3. Agenderen van opgaven op het gebied van natuur, erfgoed en landschap bij overheden, burgers en bedrijfsleven.
  4. Beheren, verwerven en ontwikkelen van eigen terreinen en gebouwen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 13.348.510

Baten van particulieren: 2% Baten van bedrijven: 1% Baten van loterijorganisaties: 8% Bijdragen van overheden: 70% Baten van andere organisaties zonder winsttreven: 3% Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten: 15% Overige baten: 1%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?