CBF-Erkenningspaspoort

LandschappenNL

Behartigen van gezamenlijk belang van 19 organisaties ter versterking van kwaliteit landschap, natuur en erfgoed en vergroten betrokkenheid.

Dit willen we oplossen

LandschappenNL draagt actief bij aan het een halt toeroepen aan de teloorgang van het Nederlands landschap.

Dit is waar we trots op zijn

LandschappenNL verbindt de provinciale landschapsorganisaties, die mede dankzij de samenwerking ruim 75.000 groene vrijwilligers faciliteren en verantwoordelijk mogen zijn voor meer dan 110.000 hectare beschermde natuur en zorg dragen voor ruim 800 monumentale gebouwen&complexen.

Medewerkers

9,7

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2018

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.250.259

LandschappenNL zet zich in voor een groeiend bewustzijn van de waarde en belang van het landschap. Facilitering van de 19 provinciale landschapsorganisaties resulteert in vergrootte betrokkenheid (vrijwilligers) en bescherming (aankoop en beheer van natuur en erfgoed).

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.101.131

  1. 1. Landelijke zichtbaar zijn en vertegenwoordigen van de provinciale organisaties: politiek-bestuurlijk relatiebeheer.
  2. 2. Beleidsbeïnvloeding op bovenprovinciaal, nationaal en Europees niveau.
  3. 3. Landelijke fondsenwerving en accountmanagement.
  4. 4. Facilitering van de onderlinge samenwerking: informatie verschaffen, organiseren kennisuitwisseling & meningsvorming, dienstverlening.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.581.900

De kosten voor de werkorganisatie worden vrijwel volledig opgebracht door de provinciale organisaties die LandschappenNL vertegenwoordigt. Namens hen is LandschappenNL ook partner van de Postcode Loterij. De bijdrage van de Loterij wordt volledig doorbetaald aan de prov orgs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?