CBF-Erkenningspaspoort

Landschapsbeheer Gelderland

We streven een kwalitatief hoogwaardig en ecologisch waardevol en aantrekkelijk Gelders landschap na.

Dit willen we oplossen

De achteruitgang van de landschapskwaliteit. Het gebrek aan goed en tijdig beheer van landschapselementen. De achteruitgang van de biodiversiteit. Het gebrek aan hoogwaardige wandelmogelijkheden in het cultuurlandschap.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben in 2023 ruim 166.000 bomen en struiken geplant. We onderhouden per 31 december 2023 in totaal 122 Klompenpaden in Gelderland. We ondersteunden in 2023 bijna 12.500 Gelderse vrijwilligers en werkten samen met zo'n 2.500 Gelderse grondeigenaren.

Medewerkers

25,1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

13048

Erkend sinds

01 juli 2005

Sector

Natuur en milieu

Doelgroep

Overig

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 3.460.668

De landschapskwaliteit verbeteren. Bijdragen aan oplossingen voor goed en tijdig beheer van landschapselementen. De biodiversiteit versterken. Klompenpaden aanleggen zodat velen wandelend kunnen genieten van het cultuurlandschap.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 3.344.896

  1. Adviezen geven aan bewoners en bedrijven in het buitengebied en hen de juiste inheemse bomen en struiken beschikbaar stellen.
  2. Suggesties doen aan provincie en gemeenten, het adviseren van grondeigenaren en het opzetten van vrijwilligersgroepen en hen faciliteren.
  3. Projecten en activiteiten opstarten om de biodiversiteit te verbeteren met name gericht op gemeenten, vrijwilligers en grondeigenaren.
  4. Klompenpaden (www.klompenpaden.nl) aanleggen en zorgdragen voor continuïteit en promotie van deze prachtige routes door het boerenland.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 3.489.082

We ontvangen jaarlijks subsidie(s) van de provincie Gelderland en projectbijdragen en beheerbijdragen van Gelderse gemeenten. We ontvangen jaarlijks ook een bedrag van de Nationale Postcode Loterij. Deze middelen vormen de financiële basis voor de uitvoering van ons werk.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?