CBF-Erkenningspaspoort

Landschapsbeheer Groningen

Samenwerken aan een mooi cultuurlandschap van de provincie Groningen

Dit willen we oplossen

Behoud, beheer en ontwikkeling van het karakteristieke landschap in de provincie Groningen en de daarbij behorende flora en fauna en haar erfgoed.

Dit is waar we trots op zijn

Karakteristieken in het landschap worden beheerd en onderhouden. Daarmee wordt de ecologische en cultuurhistorische waarden behouden en behoud de provincie Groningen zijn eigen identiteit.

Medewerkers

42,9

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

2386

Erkend sinds

01 april 2005

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

11 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 4.466.648

Stimuleren van de betrokkenheid van haar bewoners en vrijwilligers. Bevorderen van de beleefbaarheid van het landschap. Uitvoeren en coördineren van een duurzaam beheer van het landschap Ontwikkelen en realiseren/uitvoeren van herstel en ontwikkelingsprojecten in het landschap

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 3.742.054

  1. Uitvoeren van herstel- en beheer werkzaamheden in het landschap en de daarbij behorende landschapselementen
  2. Stimuleren en coördineren van het vrijwilligerswerk in het landschap
  3. Samenwerking tussen betrokken partijen bevorderen in het landschap
  4. Begeleiden van het vrijwilligerswerk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het landschap

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 4.310.731

Onze inkomsten komen voor een groot deel door het subsidies en bijdrage eigenaren/derden uit projecten. Daarnaast ontvangen wij bijdragen van donateurs en anderen die ons een warm hart toedragen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?