CBF-Erkenningspaspoort

Learn! Foundation

Onderwijs (basis- en voortgezet onderw) voor kansarme kinderen in Kenia zien wij als belangrijkste troef om armoede te ontstijgen.

Dit willen we oplossen

De Learn! Foundation draagt bij aan verbetering van onderwijs in met name Kenia. Dit doen we omdat onderwijs de belangrijkste troef is om als individu te groeien. En omdat educatie de meest duurzame basis biedt om, zowel als individu als gemeenschap, armoede te ontstijgen.

Dit is waar we trots op zijn

Alles in overleg met lokale partnerorg. doen, én vanuit de vraag van community en de ouders. Hun vraag is leidend voor onze activiteiten hier. Een mooi resultaat is de samenwerking met Wilde Ganzen voor het bouwen van de Makonjemare School.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Kenia

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 89.673

Kinderen helpen naar school te gaan. Dit doen wij door o.a. school te bouwen / uit te breiden, leraren de kans op verbetering van hun onderwijsskills te bieden door bijscholing aan te bieden. En: verstrekking van schooluniformen, het initiëren van een voedselprogramma op school.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 88.928

  1. Fondsenwerving ism organisaties als Wilde Ganzen, Vastenactie, onze ambassadeurs, bij bedrijven, scholen, particulieren en vermogensfondsen.
  2. Sponsoractiviteiten met scholen, kerken en bedrijven. Wij zoeken hierin ook de samenwerking met andere stichtingen en fondsen.
  3. Actief op social, samenwerking met Wilde Ganze, spreken bij lokale organisaties, bedrijven en particulieren bij onze plannen betrekken.
  4. Actief benaderen van bedrijven om hen te betrekken bij onze fondsenwerving in het kader van MVO.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 88.301

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?