CBF-Erkenningspaspoort

Leger des Heils Fondsenwerving

Het Leger des Heils doet wat het gelooft: "God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen".

Dit willen we oplossen

Veel mensen kunnen niet voldoen aan de vaak hoge en ingewikkelde eisen van de Nederlandse samenleving. Er bestaat armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Tegelijkertijd is er vraag naar zingeving, spiritualiteit en verbondenheid. Er staat druk op persoonlijke levens en de planeet.

Dit is waar we trots op zijn

Onze laagdrempeligheid en doementaliteit. Wij zijn onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Wij zijn in Nederland actief vanuit 432 vestigingen, w.o. hulpverleningslocaties, buurthuiskamers, (kleding)winkels en geloofsgemeenschappen. Wij zijn in 134 landen actief.

Medewerkers

5378

Actief gebied

19 gebieden

Vrijwilligers

11400

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Welzijn

Doelgroepen

21 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 605.700.000

Voor iedereen een dak boven het hoofd, genoeg voedsel, iets te doen hebben en een nieuwe kans bij foute keuze. Onderlinge betrokkenheid, persoonlijke aandacht en voor wie dit wil een geestelijk thuis. Publieke aandacht voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 593.700.000

  1. Bieden van huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, gezondheids- en jeugdzorg en reclassering; ook als de overheid niet alles betaalt.
  2. Actief zijn in buurten op de gebieden vrije tijd, zingeving en geloofsorientatie en aangaan/herstellen van relaties.
  3. Persoonlijke ontwikkeling van mensen door trainingen op gebied van wonen, leven en werken. Bieden van werk en arbeidsreïntegratieplaatsen.
  4. Voeren van publiekscampagnes, deelname aan maatschappelijk debat en medefinanciering van ontwikkelingsprojecten en innovaties duurzaamheid.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 616.500.000

De exploitatieomvang van alle activiteiten bedroeg in 2022 € 665,7 miljoen waarvan € 613,3 miljoen via overheids(subsidie)regelingen. Niet gesubsidieerde activiteiten ad € 53,6 miljoen werden gedekt vanuit bijdragen van particulieren, bedrijven, organisaties en opbrengstverkopen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?