CBF-Erkenningspaspoort

Leprastichting

Wij werken aan een wereld zonder lepra en zonder uitsluiting als gevolg van een handicap.

Dit willen we oplossen

Ieder jaar komen er wereldwijd nog steeds meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten bij. Hun leven, en dat van hun familie, wordt ontwricht door de handicaps en sociale uitsluiting die het gevolg zijn van deze eeuwenoude ziekte.

Dit is waar we trots op zijn

Door recente innovaties kunnen we nu ingrijpen voordat de eerste symptomen van lepra zichtbaar worden. Daarmee voorkomen we dat iemand die recent besmet is geraakt ook echt lepra krijgt en ook verder anderen zou kunnen besmetten. Dit brengt het einde van lepra steeds dichterbij.

Medewerkers

31,5

Actief gebied

5 gebieden

Vrijwilligers

100

Erkend sinds

01 juli 1997

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 13.349.075

Een wereld zonder lepra en zonder uitsluiting als gevolg van een handicap.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 11.128.634

  1. Vroegtijdig opsporen en behandelen van lepra
  2. Lepra voorkomen door risicogroepen preventief te behandelen
  3. Bevorderen van volwaardige deelname aan de maatschappij door mensen met een beperking veroorzaakt door lepra
  4. Wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve doorbraken in leprabestrijding en inclusieve ontwikkeling

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 11.565.997

Donaties, Erfenissen en legaten, Nationale Postcode Loterij, Non profit organisaties, overheden, overig.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?