CBF-Erkenningspaspoort

Leprazending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: ‘jij hebt lepra’. We willen deze verwoestende ziekte voorgoed verslaan.

Dit willen we oplossen

Mensen met lepra horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden zij gediscrimineerd of verstoten. Zonder behandeling veroorzaakt lepra ernstige handicaps. Ons doel is om lepra voorgoed te verslaan en mensen met lepra te bevrijden van hun ziekte.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben wereldwijd al bijna 150 jaar oog voor leprapatiënten: we bieden hen zorg, aandacht en hoop op een betere toekomst. De laatste 15 jaar is het aantal nieuwe patiënten met een derde gedaald. Wereldwijd werken we samen toe naar een wereld zonder lepra.

Medewerkers

10,65

Actief gebied

9 gebieden

Vrijwilligers

12

Erkend sinds

01 januari 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 3.788.015

Geen leprabesmetting meer in 2035. Van daaruit werken we toe naar een lepravrije wereld: geen handicaps en geen discriminatie meer.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 2.855.671

  1. Vroegtijdig opsporen: vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting en handicaps te voorkomen.
  2. Snel behandelen: binnen drie dagen na behandeling is iemand niet meer besmettelijk.
  3. Verspreiding stoppen: door het geven van goede voorlichting én door naasten van leprapatiënten preventief te behandelen stopt verspreiding.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 3.894.709

Het werk van Leprazending wordt gesteund door donateurs, kerken, bedrijven, bijdragen van vermogensfondsen en andere organisaties zonder winstoogmerk en subsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?