CBF-Erkenningspaspoort

Lichtpunt

Het in stand houden van een opvang voor mensen die om welke reden dan ook dakloos zijn geworden

Dit willen we oplossen

De vraag naar (tijdelijk) onderdak en opvang van mensen( in nood).

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn een bijzondere organisatie, 45 jaar jong, met een mooie missie vanuit een christelijke levensovertuiging op een stevig fundament met de hulp van ( organisatiebreed) ruim 25 vrijwilligers

Medewerkers

9,4

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

25

Erkend sinds

01 februari 2021

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 902.909

De activiteiten zijn gericht om hulp en ontmoeting te bieden aan mensen die dat nodig hebben

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 809.548

  1. Naast de opvangboerderij is er een grote kringloopwinkel, De daarin gerealiseerde middelen komen ten gunste van de Opvang en Ontmoeting
  2. Wij hebben inmiddels de beschikking over 34 mooie appartementen, volledig ingericht, waar we mensen op kunnen vangen en begeleiden.
  3. Door de inzet van vele vrijwilligers zijn we in staat méér voor onze cliënten te kunnen betekenen.
  4. We bieden diverse mogelijkheden van dagbesteding

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.083.983

Opbrengst Kringloopwinkel, giften en legaten en gemeenten (WMO) en zorgkantoorr (WLZ)

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?