CBF-Erkenningspaspoort

Liliane Fonds

Wij dromen van een wereld waarin kinderen en jongeren met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen.

Dit willen we oplossen

Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt weer tot nog meer armoede. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

In totaal bereikten we in 2023 ruim 80.000 mensen met onze projecten, ten behoeve van een inclusieve samenleving, waaronder ruim 46.000 kinderen met een handicap in de armste gebieden van de wereld.

Medewerkers

63,6

Actief gebied

26 gebieden

Vrijwilligers

81

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 25.885.359

Een inclusieve samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap in de armste gebieden van de wereld gelijke rechten en kansen hebben.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 20.572.566

  1. Wij bieden samen met onze lokale partners ondersteuning op maat aan kinderen en jongeren met een handicap en hun ouders en verzorgers.
  2. We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld.
  3. We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn om de strategie uit te voeren.
  4. We pleiten voor borging van de belangen van kinderen en jongeren met een handicap bij lokale en internationale overheden en organisaties.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 28.636.321

Dit kunnen we doen dankzij de betrokkenheid van onze donateurs, medewerkers, vrijwilligers en de bedrijven, stichtingen en kennisinstituten waarmee we onze krachten bundelen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?